Algemene voorwaarden

Laden...

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Artikel 5 – De prijs

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen 

 

ARTIKEL 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn de Besloten Vennootschap Brandunit.

Ons adres en onze maatschappelijke zetel zijn gelegen in Nederland, Keurweg 8, 5145NX Waalwijk.

Ons ondernemingsnummer is 50731793 en BTW-nummer is NL825641111B01.

Ja kan ons indien gewenst bereiken op het volgende e-mailadres: webshop@studio100.com

 

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio 100 Webshop als Webwinkelier via de website webshop.studio100.com, aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg en het Franse vasteland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, zullen we de bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden en privacybeleid die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als je online bestelt, bezorgen we je samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden en de privacy policy in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je aan om steeds de bevestiging van je bestelling te bewaren.

 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, gelden de bijzondere voorwaarden in eerste plaats. De algemene voorwaarden blijven echter van toepassing voor alles wat niet is gedekt door de bijzondere voorwaarden. Als de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij altijd de voor jezelf meest voordelige tekst inroepen.

 7. We kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor iedere nieuwe bestelling. Indien er een wijziging plaats vindt, wordt deze bekendgemaakt op deze pagina.

 

ARTIKEL 3: Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bijzondere voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk de producten die we verkopen en hoe het betalingsproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken betreffende de bestelling. De beschrijvingen en de afbeeldingen van de producten weerspiegelen zo waarheidsgetrouw mogelijk de te koop aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk. Wij behouden ons het recht voor, van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht, eventuele typefouten, onjuistheden of vergetelheden met betrekking tot de beschrijving van producten, prijzen of hun beschikbaarheid te verbeteren. Indien we een afwijking vaststellen tussen het te koop aangeboden product en de beschrijving ervan of de weergave ervan op het ogenblik van de bestelling, verwittigen wij je hiervan onmiddellijk en behouden wij ons het recht voor je niet te leveren. In deze hypothese zal je betaling meteen geannuleerd worden of zullen wij je onmiddellijk terugbetalen. Anderzijds engageren we ons om eventuele fouten die ons schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling met Visa, Mastercard, Bancontact Mister Cash, Maestro, Carte Bleue en iDEAL.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: plaats van levering (op je woonplaats of ander fysiek adres) en leveringstermijn (standaard, expres of op bepaalde datum). De keuze van de leveringstermijn is slechts van toepassing op de oorspronkelijke bestelling, niet op het saldo in het geval dat een of meerdere producten niet voorradig zouden zijn.

  Tenslotte krijg je een overzichtspagina, aanvaard je deze algemene voorwaarden en onze privacy policy, kies je een betalingsmethode en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift 'bestelling met betaalplicht'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

ARTIKEL 4: Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om van mening te veranderen en je bestelling niet te houden. In dat geval, heb je gedurende 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na de levering van de producten, het recht om af te zien van de bestelling zonder motivering en om (alle of een deel van) de producten terug te sturen zonder betaling van een boete. Binnen de 14 dagen nadat we de producten die je terug stuurt ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. De transportkosten van het terugzenden van de goederen zijn wel voor jouw rekening tenzij in geval van gratis terugzending via een DHL Parcel ophaalpunt (enkel voor België en Nederland).

 2. De terugbetaling zal plaats vinden zodra wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt. Wij verzoeken je de producten terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat met alle erbij geleverde accessoires. Alle teruggestuurde producten worden aandachtig onderzocht. De producten moeten in goede staat zijn om volledige terugbetaling te verzekeren. Zodra we je berichten dat wij de terug gestuurde producten hebben ontvangen, ontvang je een e-mail. Dan zullen we de producten nazien en de teruggave valideren. Eens de teruggave van het product is aanvaard, zal terugbetaling plaatsvinden binnen de hierboven vermelde termijn. De terugbetalingstermijnen vallen onder de bevoegdheid van de bank en zijn onafhankelijk van onze wil.

 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor artikelen die onvolledig, beschadigd of bevuild worden geretourneerd. Indien we een beschadigd artikel ontvangen, zijn wij gerechtigd om waardevermindering toe te passen.
 4. Bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld DVD, CD, oordopjes, enz. kunnen, eens de verpakking is geopend, niet teruggegeven worden, omwille van bescherming tegen kopiëren of om hygiënische redenen.

 5. In België en Nederland kan je producten gratis terugsturen via een DHL Parcel-punt. In Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg, kan je kiezen hoe je de producten terugstuurt, maar de directe transportkosten voor de teruggave zijn voor jouw rekening.

 6. Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het daartoe bestemde formulier invullen dat je op de pagina retourneren kan terugvinden. Dit formulier moet je bij je pakket meesturen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen van zodra we het pakket inclusief het retourformulier hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 3. Wij behouden ons het recht om op elk moment de prijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen dewelke ze besteld zijn geweest.

 

ARTIKEL 6: Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden betaling met Visa, MasterCard, Mister Cash, iDEAL, Maestro.

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van je browser.

 

ARTIKEL 7: Conformiteit en garantie 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

 2. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na twee jaar zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 3. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding.

 

ARTIKEL 8: Levering en uitvoering

 1. Alle producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling van een consument te weigeren waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

 2. Wanneer een product in voorraad is, wordt het aangeboden op je leveringsadres volgens de termijnen hieronder aangegeven. Wanneer een product niet in voorraad is, wordt het verzonden naar jouw leveringsadres zodra het terug op voorraad is. Wij spannen ons in de levering te verzekeren binnen een termijn van 10 werkdagen. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien indien de termijn of de schade voortvloeit uit een oorzaak die vreemd is aan onze wil.

 3. Leveringen gebeuren enkel in België, Nederland, het Franse vasteland en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 4. België en Nederland: bestellingen geplaatst op werkdagen voor 17.00 uur worden dezelfde dag door ons verzonden, met uitzondering van vakantiedagen. Transportkosten bedragen €3,99 per bestelling.

 5. Groot Hertogdom Luxemburg en Frankrijk: bestellingen voor 17.00 uur worden de binnen de 2 werkdagen volgend op de dag van de bestelling geleverd, met uitzondering van vakantiedagen. Transportkosten bedragen € 6,00 per bestelling.

 6. Standaard leveringen vinden enkel plaats op werkdagen en op zaterdag, bijgevolg niet tijdens op zondag noch op feestdagen.

 7. Enkel bestellingen op een fysiek adres worden aanvaard, daarin inbegrepen de levering op een DHL Service-punt (enkel voor de bestellingen vanuit België, Nederland en uit het Groot Hertogdom Luxemburg). Wij aanvaarden geen levering aan een postbus.

 8. Indien er bezorgdheid bestaat rondom veiligheid, behoudt Studio 100 Webshop zich het recht voor een bestelling te bevriezen of te annuleren zonder verwittiging of motivering.

 9. Levering op een tijdstip naar keuze is mogelijk via de kalendermodule, rekening houdend met werkdagen. Dit is niet van toepassing voor het saldo van de bestelling indien een (meerdere) product(en) niet in voorraad is (zijn) op het ogenblik van de bestelling. Dit (deze) zal (zullen) zo snel mogelijk geleverd worden zonder bijkomende kosten.

 10. Voor retouren: zie artikel 4

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd per e-mail voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. In dat geval, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen vinden plaats op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit binnen 2 maanden melden vanaf de dag waarop je het gebrek hebt vastgesteld. Het beroep op wettelijke garantie is kosteloos. Wij nemen om die reden eventuele retourkosten voor rekening. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. 

 

ARTIKEL 9: Aansprakelijkheid

Wij doen al het mogelijke opdat onze online webshop beschikbaar zou zijn en dat de verbindingen foutloos plaatsvinden. Door de natuur van het internet kunnen we dit evenwel niet garanderen. Bovendien kan je toegang tot de online webshop soms opgeschort worden of beperkt worden om ons toe te laten verbeteringen of onderhoud door te voeren of om een nieuwe functionaliteit of een nieuwe dienst aan te bieden. Wij zullen ons inspannen de frequentie en de duur van deze opschortingen of beperkingen minimaal te houden.

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat je effectief betaalde voor een product. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog of in geval van overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door onze onachtzaamheid of een zware fout.

 

ARTIKEL 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

ARTIKEL 11: Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, enz. … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

ARTIKEL 12: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als onze diensten niet beantwoorden aan je verwachtingen en je toch klachten wil formuleren, kan je ons contacteren via dit contactformulier. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen. Je kan je klacht ook aanmelden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.
 2. Op deze algemene voorwaarden is, ongeacht de woonplaats van de consument, uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden zijn enkel de Nederlandse rechtbanken bevoegd behoudens wettelijke bepaling die voor jou gunstiger is. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Nederlansde Wet Consumentenbescherming.